aangesloten bij de VBAG

vergoedingen zorgverzekeraars

Na vier jaar hard studeren is het gelukt. Ik ben afgestudeerd voetreflexplustherapeute, heb mijn medische basisvakken gehaald en daarom ben ik vanaf komend jaar ingeschreven bij de VBAG (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze). Hierdoor word ik vanuit de aanvullende verzekering meestal vergoed. Het is natuurlijk belangrijk om even goed na te vragen of uw zorgverzekeraar dit ook vergoed. Mochten er onduidelijkheden zijn dan hoor ik dat graag.

De beroepsvereniging geeft richtlijnen voor een consultprijs. Vandaar dat ik genoodzaakt ben om de consultprijs per 1-1-2015 te verhogen naar 50 euro per consult. Om de facturen te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar moet op de factuur het burgerservicenummer vermeld worden. Geef dit dus even door!!