Leertraject bij rekenproblemen

De laatste tijd valt me bij het begeleiden van kinderen met rekenproblemen op dat er regelmatig een automatiseringsprobleem aan ten grondslag ligt.  Deze kinderen hebben de plus en min sommen tot en met 20 en de keertafels niet geautomatiseerd met alle gevolgen van dien. Het korte termijn geheugen wordt overbelast bij het uitrekenen van complexere sommen en daardoor maakt het kind onnodig veel fouten.

Door met deze kinderen binnen een bepaalde tijd intensief bezig te zijn met het automatiseren, zowel bij mij in de praktijk als thuis met huiswerkopdrachten, zie ik vaak een snelle vooruitgang en geven kinderen aan niet meer zoveel moeite te hebben met de sommen tijdens de rekenlessen.Samen met de kinderen ga ik op zoek naar de hiaten in het automatiseringsproces en hier gaan we spelenderwijs aan oefenen. Met behulp van onder andere flitskaartjes, duimbal, liedjes, dobbelstenen enz. gaan we samen op zoek wat voor de kinderen de beste methode is om te oefenen en gaan we ook daadwerkelijk aan de slag.

Dit jaar wil ik starten met kleine groepjes kinderen die samen oefenen, samen is vaak leuker dan alleen. En voor kinderen is het vaak ook fijn om te zien dat ze niet de enige zijn die iets moeilijk vinden. Doordat ik met meerdere kinderen tegelijk werk, kunnen de kosten ook lager gehouden worden dan tijdens een individuele sessie.

Hoe ziet het traject eruit.

- Intakegesprek met kind en ouder(s) om te kijken waar de problemen liggen en waar het kind hulp kan gebruiken. Ook zal tijdens dit gesprek de Tempotoets rekenen afgenomen worden. Deze wordt op het einde van het traject ook weer afgenomen om de groei vast te kunnen stellen.

- Eventueel een gesprek met de leerkracht van het kind om alles nog duidelijker in kaart te brengen.

- 10 groepssessies met andere kinderen (met een maximum van 6 kinderen) waarin gewerkt wordt aan de automatiseringsproblemen. Tijdsduur van deze sessies is afhankelijk van de groepsgrootte. De dag en tijd waarop we gaan werken wordt in overleg bepaald.

- Korte individuele evaluatie over de vorderingen met ouders en eventueel met de leerkracht van het kind.

Mochten er verder nog vragen zijn, dan ben ik natuurlijk altijd bereid om deze te beantwoorden. 
Ik ben bereikbaar via email: info@drijvendekracht.com of telefonisch op telefoonnummer: 06-52180994