Math Hansen

Water en muziek: wat hebben ze met elkaar gemeen? Zo op het eerste gezicht heel weinig, maar toch vormen ze in een speciale samenstelling gezamenlijk een front tegen ziekten, verlichten ze pijn en maken ze in veel gevallen voor mensen het leven weer draaglijker. Ook deskundigen zijn het er over eens dat mensen baat hebben bij het ragfijne maar intensieve samenspel tussen water en muziek. 
Het muziektherapie-waterbed is een uitvinding van muziektherapeut Math Hansen, die tevens gespecialiseerd was in pijnbestrijding. Hij combineert de geneeskrachtige werking van het waterbed in combinatie met muziek. De werking hiervan wordt geïntensiveerd door de muziek niet alleen te beluisteren, maar door deze ook letterlijk te voelen.

Het doorgeven van trillingen speelt een belangrijke rol in deze heilzame therapie. Het menselijk lichaam bestaat voor 80 procent uit water en is zeer ontvankelijk voor trillingen. Omdat water trillingen versterkt, betekent het liggen op het muziektherapie-waterbed en het letterlijk ondergaan van de muzikale klanken een weldaad voor het lichaam en de geest.

De positieve effecten van het muziektherapie-waterbed worden veroorzaakt door een drietal componenten:
- De cliënt krijgt door op het waterbed te liggen een veilig en geborgen gevoel. Math Hansen vergeleek dit met het negen maanden durende verblijf in de baarmoeder. Het warme vruchtwater geleidt de vibraties van de moeder en de gehoorzenuw is de eerste zenuw die wordt aangelegd. Het kind in de baarmoeder neemt zo niet alleen al heel vroeg deze geluiden waar, maar voelt ook de trillingen.
- Dit positieve gevoel wordt versterkt door de aangename trillingen van de muziek, terwijl ook een rol is weggelegd voor de speciaal hiervoor opgeleide therapeut, die zich liefdevol van zijn begeleidende taak kwijt. Door zich volledig over te geven aan de sfeer kan de cliënt als het ware zijn hart openen voor de heilzame werking van de muziek.
- Behandeling op het muziektherapie-waterbed vergt echter ook een professionele benadering, omdat elke cliënt een aparte aanpak verdient. Ook de muziekkeuze is medebepalend voor het genezingsproces, omdat de juiste trillingsfrequentie van de geluidsgolven moet worden gekozen.

De resultaten zijn over het algemeen verbluffend:
- onrust en angsten bij dementerenden verminderen en hiervoor in de plaats komen rust en geborgenheid terug
- spasmen en krampen verminderen of worden opgeheven
- mensen met lage rugpijn herstellen doorgaans snel, vaak zonder medicatie!
- mensen met reumatische pijnklachten en mensen met de ziekte van Bechterew hebben aanmerkelijk minder pijn
- mensen met angsten, depressies, burn-out klachten, stress klachten, psychosomatische symptomen, onrust en impulsief gedrag komen tot rust. Ze kunnen ‘negatieve’ gevoelens zoals verdriet, boosheid en psychische pijn toelaten en deze vervolgens loslaten
- mensen met allerlei vormen van kanker, soms zelf in een terminaal stadium, met chronische of heftige pijnklachten ervaren soms na een of twee behandelingen minder pijn. De behandelingen dragen zeker bij aan de levenskwaliteit van deze clienten.

Meer informatie